Szerződési Feltételek

Szerződéskötés/foglalás
A szerződés  létrejön amennyiben  Ön a foglalási igényét bejelentette a szálláshelyértékesítő a  írásban visszaigazolta.

Szolgáltatások
Szolgáltatásainknál a bejelentkezés visszaigazolásának tartalma a mérvadó. Képeink csak tájékoztató jellegűek, a berendezést a tulajdonos egyéni ízlése szerint változtathatja. Valamennyi “távolságok ” alatt feltüntetett adat megközelítőleges és csak egy hozzávetőleges benyomás közvetítésére szolgál az objektumot körülvevő területről. Helyi vagy házi szórólapok adataiért, valamint helyi adottságokért, melyek az üdülőobjektumot nem érintik, nem tartoznak a szerződés tartalmához, nem vállalunk felelősséget. Előfordulhat, hogy az ismertetett intézmények, mint pl. sportiskolák, éttermek, stb. az elő- és utószezonban zárva vannak.

Az előleg és a fennmaradó összeg fizetése
A foglalás visszaigazolásának kézhezvétele után az előleg fizetése , mely az ár 40 százaléka azonnal esedékes. A fennmaradó összeg 6 héttel a bérlet kezdete előtt. A teljes összeg befizetését követően az utazási dokumentum  (voucher) elektrunikusan érkezik az Ön által megadott e-mail címre. A voucherrel együtt megkapja a kulcs átadójának telefonszámát, címét és további hasznos információkat. Amennyiben a foglalási ár a szerződésben megállapodott bérleti idő kezdetéig nem kerül teljességében befizetésre, úgy a szerződést felbontjuk.

 • Módosítási díj
  A megrendelések megváltoztatásának esetében € 25,- módosítási díjat számítunk fel. Egy másik objektum lefoglalása a foglalás előtti 90. naptól csak stornóval és új foglalással lehetséges. Egy kisebb/olcsóbb kategóriára való csökkentés a foglalás előtti 90. naptól már nem lehetséges
 • Rezsi
  Az egyes objektumoknál a “rezsi” pontnál feltüntetett díjakat nem tartalmazza az ár és ezeket helyben közvetlenül a turistaház tulajdonosánál kell kifizetni. Különleges akcióknál a rezsit teljes egészében meg kell fizetni, ez kivétel az árkedvezmény alól.
 • Kaució
  Az objektum átvételekor kauciót kérhet a kulcs átadója, mely a rezsi stb. elszámolására felhasználandó. Ön vállalja, hogy kötelezi magát arra, hogy a bérleményt és az abban található leltári tárgyakat kíméletesen és gondosan kezeli. Köteles az esetleges ön által okozott károkat azonnal jelenteni. Felelős a kísérőszemélyekért, kiskorúakért is. A kauciót a bérlemény szabályszerű átadása és a rezsi felszámítása után visszakapja.
 • Rövid bérletfelár
  A 7 napnál rövidebb időtartamú foglalásoknál rövid bérletfelárat számítunk fel, mely az ár 20 %-ának felel

A bérelt objektum elfoglalása
A lakóegységeket legfeljebb csak a megadott számú személynek szabad elfoglalnia, kivéve, ha írásos engedély van ennél több személyre szóló foglalásra. Gyerekek is egy személynek számítanak. A megadott létszám fölötti személyeket elutasíthatjuk. Amennyiben írásban nem igazoljuk a megadottnál több személyre szóló lefoglalást, úgy rendszerint számolni kell azzal, hogy nincs rendelkezésre álló további alvóalkalmatosság és megfelelő lakásfelszerelés.

Érkezés és elutazás
A bérleményt rendszerint az érkezés napján 15 órától veheti át. Amennyiben a helyi közlekedési eszközöket, ill. liftlétesítményeket kell használnia az odautazáshoz, igazodnia kell azoknak üzemeltetési idejéhez. Az objektum teljes vagy részleges fel- nem-használása esetén a fizetett ár visszatérítése vagy részleges visszatérítése nem lehetséges. A bérleményt minden körülmények között tisztán kell elhagyni, az elutazás napján 9 óráig..

Felszerelés/berendezés
Katalógusunkban önellátó vendégek számára találhatók turista- és üdülőházak. Minden konyha elegendő edénnyel van felszerelve. Konyhai-, toilett- és ágyneműket szíveskedjenek magukkal hozni (amennyiben ez nincs másként feltüntetve). Az ágynemű többnyire bérelhető (kb. € 7,50 – 8,0 garnitúránként).

Háziállatok
Háziállatok csak a megjelölt bérleményekben, vagy lekérésre engedélyezettek  A háziállatokat a bejelentkezési adatlapon fel kell tüntetni .

Szolgáltatás- és árváltozás
Tévedések, valamint súlyos számítási hibák helyesbítése minden esetben fenntartjuk, természetesen informáljuk ezekről a foglalás előtt. Egyes szolgáltatások a szerződés tartalmától való eltérései, melyek a szerződés megkötése után és rajtunk kívülálló okokból következnek be, megengedettek, ha az eltérések csekélyek és a megrendelő számára elviselhetőek. Amennyiben a lefoglalt bérlemény előre nem látható körülmények miatt nem bocsátható rendelkezésre, visszaléphetünk a szerződéstől. Természetesen igyekszünk ekkor egy másik alkalmas objektumot felkínálni.

Visszalépés stornó díjjal
A bérlet kezdete előtt bármikor visszaléphet a szerződéstől egy írásos nyilatkozattal és a stornó díj megfizetésével. Mivel turista- és üdülőházak bérbeadása esetében többnyire lehetetlen rövid időn belül más bérlőket találni, ezért kérjük, fogadják megértéssel magas sztornó költségeinket:

91 nappal a bérlet kezdete előtt 20%
90-től 56 napig a bérlet kezdete előtt 50%,
55 naptól a bérlet kezdete előtt 100%

Lemondó nyilatkozat, a foglalás áttétele más időpontra és a foglalás változtatásai csak attól a naptól érvényesek, amelyen ezeket írásban megkaptuk.

No-show
No-showról akkor van szó, ha a vevő az utazást nem a megegyezés szerinti időpontban kezdi meg. Ebben az esetben elveszít minden igényt a szolgáltatás vagy a bérleti díj vagy annak egy részének visszatérítésére.

Visszalépési biztosítások
Kérem, vegye figyelembe, hogy szolgáltatásaink biztosítást nem tartalmaznak. Ajánljuk, hogy kössön a foglalással együtt egy visszalépési biztosítást. Szívesen segítségére vagyunk ebben.

Teljesítést érintő zavarok
Elmaradt vagy hiányos szolgáltatás esetében szavatossági igénye van. Azonban egyetértését nyilvánítja ki ahhoz, hogy mi a változtatásra vagy árcsökkentésre irányuló igénye helyett méltányos határidő alatt hiánytalan szolgáltatást nyújtunk, vagy a hiányos szolgáltatást kijavítjuk. Panaszait vagy a hiányosságokat közölje haladéktalanul a 00 43 (0) 22 43/ 31 689 bécsi telefonszámon. Csak így lehet az esetleges hiányosságokat azonnal megszüntetni. Velünk szembeni igényeket a szerződésileg tervbe vett bérleti idő letelte utáni egy hónapon belül kell érvényesítenie.A szolgáltatások teljesítését érintő olyan zavarokért, melyek rajtunk kívül álló okok miatt következnek be, mint háború, sztrájk, munkáskizárás, zavargások, járványok, felségjogi beavatkozások, természeti katasztrófák stb., valamint közellátási, köztisztasági intézmények hatáskörébe tartozó, a szolgáltatást érintő zavarokért (pl. víz, áram és egyéb energia) nem vállalhatunk felelősséget, különösen, ha ezek a zavarok erőhatalom, vagy helyi éghajlati viszonyok következményei.

Árcsökkentés
Csak akkor követelheti a foglalási ár csökkentését, ill. kártérítést, ha a hiányt bizonyíthatóan azonnal bejelentette nálunk vagy az illetékes szolgáltatónál, valamint segítséget kért és a szolgáltatások nem a szerződésnek megfelelően lettek teljesítve. Kérem, azonnal értesítse bécsi kontaktszemélyünket: 00 36 20 42 74224

A szerződés felmondása
Felmondhatja a szerződést, ha méltányos határidőn belül nem történik meg a hiány megszüntetése és ennek következtében a hiányos szolgáltatások a bérlemény használatát jelentősen befolyásolják. Azonban ekkor meg kell fizetnie a megegyezés szerinti foglalási díj igénybe vett szolgáltatásokra eső részét.

Közreműködési kötelezettség
Köteles esetleges szolgáltatási zavarok fellépése esetén a törvényes rendelkezések keretében együttműködni, esetleges károkat megelőzni vagy ezek súlyosbodását megakadályozni. Ha ezeknek a kötelezettségeknek önhibájából nem tesz eleget, akkor önt nem illeti meg árcsökkentés, ill. kártérítés. Ugyanis ha elmulasztja a haladéktalan reklamációt, s ez által nem lehetséges a hiányosságok megegyezés szerinti kijavítása, így csökken vagy megszűnik a joga a kártérítésre (árcsökkentés, kártérítés) minden további kár esetén, mely haladéktalan bejelentés után nem érte volna.

Gondatlanság
Gondatlanság illetve hanyagság esetén nem vagyunk felelősek.

Kellemes Pihenést kívánok: Art Travel Ödenburg Kft. Hegedüs Tünde

to top